skip to Main Content
Menu

Mgr. Tomáš Zítek

Školitel: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Téma disertační práce: Ekologie, kompetice a potravní vztahy ve společenstvech koprofilního hmyzu

Back To Top