skip to Main Content

prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Výzkumné zaměření:

– evoluční biologie
– fylogeneze živočichů
– fylogenetika
– evoluce člověka

Kontakt:

e-mail: zrzavy@centrum.cz
tel.: +420 387 772 239
místnost: B 249

 

CV

Vzdělání:

– 2003: prof. (obor Zoologie), BF JU
– 1998-2003: doc. (obor Zoologie), BF JU
– 1993: CSc.
– 1988: RNDr.
– 1983-1988: Studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnání:

– od r. 1992: zaměstnanec, Přírodovědecká fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
– od r. 1988: vědecký pracovník, Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, České Budějovice

Akademické funkce:

– 2007-2009: člen autorského kolektivu Bílé knihy terciárního vzdělávání
– od 2006: člen Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum a vývoj
– od 2004: člen Vědecké rady JU
– od 2004: prorektor pro vědu a výzkum JU
– od 2002: člen (od 2005 předseda) Odborné komise pro vědy o živé přírodě Rady pro výzkum a vývoj
– od 1999: člen Vědecké rady PřF (BF) JU
– od 1999: člen meziresortní komise k hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací
– 1997-2003: předseda Akademického senátu JU
– 1996-2000: vedoucí katedry zoologie BF JU
– 1995-1997: předseda Akademického senátu BF JU

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Evoluce a morfologie členovců (KZO/401)
– Evoluce živočichů (KZO/571)
– Evoluční biologie (KZO/270)
– Evoluční biologie člověka, (KZO/271)
– Fylogenetika, (KZO/595)
– Fylogeneze a diverzita organismů (KZO/394)
– Vývojová biologie (KFZ/212)

PřF UK:
– Evoluce živočichů

Školitelství

Běžící bakalářské práce:
Kateřina Plášilová: Variabilita životní historie u studovaných populací lidoopů ve volné přírodě a v zajetí (zadáno 2021, konzultant)
Veronika Vodičková: Koevoluce genů a jazyků – kritická rešerše (zadáno 2021, konzultant)
Theodor Kabíček: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka (zadáno 2020)

Běžící magisterské práce:
Jan Šural: Kritická analýza „6. masové extinkce“ na příkladu recentních savců: potenciální fosilizovatelnost a rozlišitelnost ve fosilím záznamu (zadáno 2017)

Běžící doktorské práce:
Gabriel Šaffa: Evoluce lidských socio-kulturních adaptací: fylogenetická kross-kulturní perspektiva (zadáno 2018; školitel specialista)
Jana Smrčková: Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of phylogenetic trees (zadáno 2011)

Obhájené bakalářské práce:
Mrázková, N. (2016). Kritická analýza „6. masové extinkce“ na příkladu recentních druhů savců: vliv taxonomické historie ohrožených druhů
Šural, J. (2016). Kritická analýza „Šesté masové extinkce“ na příkladu recentních savců: velikost areálu, biogeografie a potenciální fosilizovatelnost
Trávníčková, J. (2012). Manipulační hypotéza: kritická revize publikovaných prací o parazitických bezobratlých
Duda, P. (2008). Cladistic analysis of reproductive, behavioral, sociobiological, and developmental traits in the Hominoidea
Janouškovec, J. (2005). Fylogenetické postavení mechovek (Ectoprocta) s hodnocením fylogenetického signálu částečné sekvence genu 28S rRNA druhu Plumatella repens (Phylactolaemata: Plumatellidae)
Říha, P. (2005). Proteinové geny ve fylogenetice živočichů

Obhájené magisterské práce:
Duda, P. (2011). Evolution of human socio-cultural and ecological traits: a phylogenetic (supertree) approach
Smrčková, J. (2011). Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of phylogenetic trees

Obhájené doktorské práce:
Duda, P. (2017). Human population history and evolution of culture: A phylogenetic approach
Robovský, J. (2011). Evoluce hrabošovitých hlodavců (Mammalia: Cricetidae): fylogenetický přístup
Pech, P. (2009). Evoluce sociálního parasitismu rodu Phengaris (Maculinea)
Horák , A. (2007). Genetic structure of the Triturus cristatus complex in central Europe

Publikační činnost

Odborné články:

2020

Hrnčíř, V., Duda, P., Šaffa, G., Květina, P., & Zrzavý, J. (2020). Identifying post-marital residence patterns in prehistory: A phylogenetic comparative analysis of dwelling size. PLoS ONE 15(2): e0229363.

2018

Zrzavý, J., Duda, P., Robovský, J., Okřinová, I., & Řičánková, V. (2018). Phylogeny of the Caninae (Carnivora): Combining morphology, behaviour, genes and fossils. Zoologica Scripta, 47, 373–389.

2016

Duda, P., & Zrzavý, J. (2016). Human population history revealed by a supertree approach. Scientific Reports, 6, 10. doi:10.1038/srep29890

2015

Řičánková, V. P., Robovský, J., Riegert, J., & Zrzavý, J. (2015). Regional patterns of postglacial changes in the Palearctic mammalian diversity indicate retreat to Siberian steppes rather than extinction. Scientific Reports, 5, 12. doi:10.1038/srep12682

2013

Duda, P., & Zrzavý, J. (2013). Evolution of life history and behavior in Hominidae: Towards phylogenetic reconstruction of the chimpanzee-human last common ancestor. Journal of Human Evolution, 65(4), 424-446. doi:10.1016/j.jhevol.2013.07.009

Říčan, O., Piálek, L., Zardoya, R., Doadrio, I., & Zrzavý, J. (2013). Biogeography of the Mesoamerican Cichlidae (Teleostei: Heroini): colonization through the GAARlandia land bridge and early diversification. Journal of Biogeography, 40(3), 579-593. doi:10.1111/jbi.12023

2012

Piálek, L., Říčan, O., Casciotta, J., Almiron, A., & Zrzavý, J. (2012). Multilocus phylogeny of Crenicichla (Teleostei: Cichlidae), with biogeography of the C. lacustris group: Species flocks as a model for sympatric speciation in rivers. Molecular Phylogenetics and Evolution, 62(1), 46-61. doi:10.1016/j.ympev.2011.09.006

2011

Macháč, A., Zrzavý, J., & Storch, D. (2011). Range Size Heritability in Carnivora Is Driven by Geographic Constraints. American Naturalist, 177(6), 767-779. doi:10.1086/659952

2010

Prokopová, M., Veselý, P., Fuchs, R., & Zrzavý, J. (2010). The role of size and colour pattern in protection of developmental stages of the red firebug (Pyrrhocoris apterus) against avian predators. Biological Journal of the Linnean Society, 100(4), 890-898.

2009

Zrzavý, J., Říha, P., Piálek, L., & Janouškovec, J. (2009). Phylogeny of Annelida (Lophotrochozoa): total-evidence analysis of morphology and six genes. BMC Evolutionary Biology, 9, 14. doi:10.1186/1471-2148-9-189

2008

Robovský, J., Řičánková, V., & Zrzavý, J. (2008). Phylogeny of Arvicolinae (Mammalia, Cricetidae): utility of morphological and molecular data sets in a recently radiating clade. Zoologica Scripta, 37(6), 571-590. doi:10.1111/j.1463-6409.2008.00342.x

2007

Fric, Z., Wahlberg, N., Pech, P., & Zrzavý, J. (2007). Phylogeny and classification of the Phengaris-Maculinea clade (Lepidoptera : Lycaenidae): total evidence and phylogenetic species concepts. Systematic Entomology, 32(3), 558-567. doi:10.1111/j.1365-3113.2006.00387.x

Traut, W., Szczepanowski, M., Vitkova, M., Opitz, C., Marec, F., & Zrzavý, J. (2007). The telomere repeat motif of basal Metazoa. Chromosome Research, 15(3), 371-382. doi:10.1007/s10577-007-1132-3

2006

Veselý, P., Veselá, S., Fuchs, R., & Zrzavý, J. (2006). Are gregarious red-black shieldbugs, Graphosoma lineatum (Hemiptera : Pentatomidae), really aposematic? An experimental approach. Evolutionary Ecology Research, 8(5), 881-890.

2005

Konopová, B., & Zrzavý, J. (2005). Ultrastructure, development, and homology of insect embryonic cuticles. Journal of Morphology, 264(3), 339-362.

Vítková, M., Král, J., Traut, W., Zrzavý, J., & Marec, F. (2005). The evolutionary origin of insect telomeric repeats,(TTAGG) n. Chromosome Research, 13(2), 145-156.

2004

Fric, Z., Konvička, M., & Zrzavý, J. (2004). Red & black or black & white? Phylogeny of the Araschnia butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae) and evolution of seasonal polyphenism. Journal of evolutionary biology, 17(2), 265-278.

Janda, M., Folková, D., & Zrzavý, J. (2004). Phylogeny of Lasius ants based on mitochondrial DNA and morphology, and the evolution of social parasitism in the Lasiini (Hymenoptera: Formicidae). Molecular phylogenetics and evolution, 33(3), 595-614.

Pech, P., Fric, Z., Konvička, M., & Zrzavý, J. (2004). Phylogeny of Maculinea blues (Lepidoptera: Lycaenidae) based on morphological and ecological characters: evolution of parasitic myrmecophily. Cladistics, 20(4), 362-375.

Zrzavý, J., & Řičánková, V. (2004). Phylogeny of recent Canidae (Mammalia, Carnivora): relative reliability and utility of morphological and molecular datasets. Zoologica Scripta, 33(4), 311-333.

2003

Zrzavý, J. (2003). Gastrotricha and metazoan phylogeny. Zoologica Scripta, 32(1), 61-81.

Zrzavý, J., & Hypša, V. (2003). Myxozoa, Polypodium, and the origin of the Bilateria: the phylogenetic position of “Endocnidozoa” in light of the rediscovery of Buddenbrockia. Cladistics, 19(2), 164-169.

Rexová, K., Frynta, D., & Zrzavý, J. (2003). Cladistic analysis of languages: Indo‐European classification based on lexicostatistical data. Cladistics, 19(2), 120-127.

2002

Hypša, V., Tietz, D. F., Zrzavý, J., Rego, R. O., Galvao, C., & Jurberg, J. (2002). Phylogeny and biogeography of Triatominae (Hemiptera: Reduviidae): molecular evidence of a New World origin of the Asiatic clade. Molecular phylogenetics and evolution, 23(3), 447-457.

2001

Zrzavý, J. (2001). Ecdysozoa versus Articulata: clades, artifacts, prejudices. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 39(3), 159-164.

Zrzavý, J. (2011). The interrelationships of metazoan parasites: a review of phylum-and higher-level hypotheses from recent morphological and molecular phylogenetic analyses. Folia Parasitologica, 48(2), 81-103.

Zrzavý, J., Hypša, V., & Tietz, D. F. (2001). Myzostomida are not annelids: molecular and morphological support for a clade of animals with anterior sperm flagella. Cladistics, 17(2), 170-198.

1999

Zrzavý, J., & Nedvěd, O. (1999). Evolution of mimicry in the New World Dysdercus (Hemiptera: Pyrrhocoridae). Journal of Evolutionary Biology, 12(5), 956-969.

 

Populární články:

– několik desítek článků ve Vesmíru, Respektu, Hospodářských novinách, Lidových novinách apod.

 

Monografie:

2017

Zrzavý, J., Begall, S., Burda, H., Mihulka, S., Storch, D. (2017). Jak se dělá evoluce: Labyrintem evoluční biologie (2., přepracované vydání). Argo/Dokořán, Praha.

Zrzavý, J. (2017). Proč se lidé zabíjejí: Evoluční okno do lidské duše (2., přepracované vydání). Triton, Praha.

2014

Burda, H., Bayer, P., Zrzavý, J. (2014). Humanbiologie. UTB Basics, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

2009

Zrzavý, J., Storch, D., & Mihulka, S. (2009). Evolution: ein Lese-Lehrbuch. H. Burda (Ed.). Springer Spektrum, Heidelberg.

2008

Burda, H., Hilken, G., & Zrzavý, J. (2008). Systematische Zoologie. UTB Basics, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

2006

Zrzavý, J. (2006). Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha.

2004

Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. (2004). Jak se dělá evoluce: Od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha

2004

Zrzavý J. (2004). Proč se lidé zabíjejí: Evoluční okno do lidské duše. Triton, Praha.

Kapitoly v monografiích:

2019

Duda, P., & Zrzavý, J. (2019). Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data. In Y. Sahle, H. Reyes-Centeno, & C. Bentz (Eds.), Modern Human Origins and Dispersal (pp. 331-359). Tübingen: Kerns Verlag.

Odkazy:

ResearchGate

 

Back To Top