skip to Main Content

Strategie ochrany zubra evropského

Zubr evropský (Bison bonasus) © Thomas Hennig

Zubr evropský je druh, který byl zachráněn chovem v lidské péči, jak se říká, za pět minut dvanáct. Zároveň představuje jednoho z posledních žijících zástupců tzv. pleistocénní megafauny, o kterém jsme se v posledních dekádách dozvěděli mnoho nových informací. Dnes víme, že evoluční minulost tohoto druhu sahá mnohem hlouběji, než jsme si donedávna mysleli a že byl do hustých lesů zatlačen lidskou činností teprve v nedávné době. Nové poznatky a zkušenosti s praktickou ochranou zubra byly shrnuty v aktuální strategii ochrany zubra, na které se autorsky podíleli také Jan Robovský z Katedry zoologie PřF JU a Miloslav Jirků z Biologického centra AV ČR. Cílem je využít získané poznatky a zkušenosti pro co nejefektivnější ochranářské kroky pro tento charismatický druh, který díky své velikosti a potravním preferencím poskytuje důležité ekosystémové služby v evropské přírodě.

Robovský, J. and Jirků, M., 2022. Evolutionary origin of the European Bison, pp. 4-8. In: Olech W. and K. Perzanowski (eds.). 2022. European Bison (Bison bonasus) Strategic Species Status Review 2020. IUCN SSC Bison Specialist Group and European Bison Conservation Center, 141 pp. Available at https://www.iucn.org/commissions/ssc-groups/mammals/mammals-a-e/bison

Back To Top