skip to Main Content

Středeční semináře KZO

13. 12. 2023

Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room):
nekoná se

Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3):
Anna Kellerová: Vliv půdní fauny na rozklad listnatého a jehličnatého opadu v lesní půdě
Nela Prokůpková: Obranné reakce hmyzu vůči intoxikaci: modelový druh včela medonosná
Marie Egnerová: Experimentální ověření vztahu mezi FSI kapra a velikostní a druhovou strukturou planktonních korýšů

Zoologický seminář (15:00 – 16:30, posluchárna B3):
Studentský seminář o mezioborové exkurzi na Korsiku

Back To Top