skip to Main Content

Středeční semináře KZO

1. 11. 2023

Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room):
nekoná se

Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3):
Alena Fišerová:  Interspecific competition of European woodpeckers
Jan Špička: Vliv evoluční a individuální zkušenosti na antipredační chování ptáků

Zoologický seminář (15:00 – 16:30, posluchárna B3):
Kyle Finn (Department of Zoology and Entomology, University of Pretoria): Should I stay or should I go: Assessing dispersal patterns in African mole-rats

Back To Top