skip to Main Content

Středeční semináře KZO

6. 12. 2023

Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room):
Michal Chroma (Přf JU): Structure and function of ectomycorrhizal fungi in forests under a disturbance

Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3):
Anna Elina Antinoja: Maintenance of biodiversity in natural trophic networks: interplay between population and community processes
Nath Das Paresh: Response of host – parasitoid systems to warming and heat waves: rapid adaptation and community diversity
František X. Purkábek: Potravní preference mravenců (Hymenoptera: Formicidae) na rašeliništích
Vojtěch Janda: Vliv městského a venkovského prostředí na poškození listoví dřevin býložravým hmyzem a houbovými patogeny

Zoologický seminář (15:00 – 16:30, posluchárna B3):
Barbora Pafčo (Ústav biologie obratlovců AV ČR): Paraziti v mlze: Střevní hlístice horských goril a jiných primátů

Back To Top