skip to Main Content

Seminář Ph.D. studentů

13. 6. 2018, 15:00, Veselovského posluchárna (B3)

Sylvain Delabye: Ecological and biogegraphical drivers responsible for biodiversity of Afrotropical Lepidoptera
Nikolaj Ignatěv: The Phylogeny of the genus Amerila (and other genera) as a tool of understanding of the origin of Afrotropical moth fauna
Meenakshi Irungbam: Study of Phylogeographic patterns of Afro-oriental species of butterflies
Fran Kostanjšek: Ecology and Community Structure of Saproxylic Beetles in Czech Republic
Martin Libra: Community structure of caterpillar parasitoids from tropical rain forest
Jana Marešová: Fylogeografie holarktických druhů motýlů ve vztahu k jejich biotopu

úvodní přednáška o cílech a metodách dizertační práce (20 minut + 10 minut diskuse) nebo přednáška o jednom z témat pokročilé dizertační práce (15 minut + 5 minut diskuse)

Back To Top