skip to Main Content

Tajemství nejdelší ptačí migrace

Migrační trasy a mezipřistání 16 rybáků dlouhoocasých sledovaných geolokátory během (a) migrace na jih a (b) migrace na sever. MEPS DOI: https://doi.org/10.3354/meps13274

V průběhu ptačí migrace se obvykle střídají fáze aktivního letu, kdy je energie spotřebovávána a fáze klidu, kdy je energie doplňována příjmem potravy. Poměr mezi energií spotřebovanou v průběhu letu a energií získanou na zastávkách je obvykle negativně vychýlený ke spotřebě energie. Z toho důvodu je velmi důležité pro zastávky vybírat místa s dostatkem kvalitní potravy. V průběhu aktivního letu mohou dálkoví migranti snížit energetické výdaje tím, že trasu migrace uzpůsobí převládajícím větrům. Správný výběr zastávek a využití podpory větru během letu jsou tak dva důležité faktory ovlivňující energetickou bilanci aktivních migrantů a definující migrační trasy.

Mgr. Tereza Hromádková z katedry zoologie PřF JU se společně s kolegy zaměřila na studium migrace rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea), jednoho z nejdále migrujících ptáků vůbec. Rybáci dlouhoocasí hnízdí v Arktidě a zimují v Antarktidě. V průběhu migrace běžně překonávají vzdálenosti 70 000 km. Tým se zaměřil na otázku, jak je migrační strategie rybáka uzpůsobena převládajícím větrům a úživnosti oceánu v průběhu letu. Vybavili 30 jedinců rybáka dlouhoocasého hnízdících na Špicberkách tzv. geolokátorem, který po dobu jednoho roku zaznamenával jejich pozici.

Získaná poziční data zkombinovaná s daty o úživnosti oceánu a převládajících větrech ukázala, že rybáci dlouhoocasí v průběhu migrace profitují jak z příznivých větrů, tak ze zastávek na místech s vysokou úživností oceánu. V průběhu podzimní migrace rybáci preferovali pomalejší let s delšími zastávkami na místech s vysokou úživností oceánu, zatímco v průběhu jarní migrace naopak sledovali výhodné větry, které pomohli zvýšit celkovou migrační rychlost. Rozdělení migrační strategie dle sezónních vlivů prostředí ukazuje na důležitost interakce mezi migranty a prostředím a pomáhá poodhalit tajemství jedné z nejdelších migrací mezi živočichy vůbec.

Hromádková, T., Pavel, V., Flousek, J., & Briedis, M. (2020). Seasonally specific responses to wind patterns and ocean productivity facilitate the longest animal migration on EarthMarine Ecology Progress Series638, 1-12.

Back To Top