skip to Main Content

Terénní praxe IV – zoologická část

Zveme všechny studenty (nejen Katedry zoologie) na Terénní praxi IV – zoologickou část (FBI 194). Letošní týdenní exkurze pod vedením Oldy Nedvěda, Aleše Bezděka, Petra Veselého a Míši Syrové bude směřovat do oblasti středního Polabí, kde navštívíme rewildingové stepní oblasti kolem Milovic a Benátek nad Jizerou, Černavy a slepá ramena Labe a lesní oblasti kolem Labe. Bydlet se bude v kempu v chatkách, přesouvat po lokalitách se budeme fakultními auty.

Termín: 18. červen – 22. červen 2018.

Kurz je možné si zapisovat v rámci předzápisu 7. – 19. ledna 2018.

Back To Top