skip to Main Content

Prostorová ekologie havrana polního

Nabídka bakalářské nebo diplomové práce zaměřené na výzkum ekologie havrana polního. Kontakt: RNDr. Petr Veselý Ph.D., petr-vesely@seznam.cz

Biologie hraboše polního

Nabízím účast na základním výzkumu populací hraboše polního k získání podkladů pro omezení rychlého nárůstu populační hustoty pomocí podpory přirozených mechanismů.…

Antipredační chování ptáků

Nabídka bakalářské nebo magisterské diplomové práce zaměřené na výzkum antipredačního chování ptáků. Kontakt: Ondřej Fišer: ondra.fis@seznam.cz; Roman Fuchs: fuchs@prf.jcu.cz

Etologie rypošů

Nabídka bakalářských a magisterských diplomových prací zaměřených na výzkum chování rypošů. Kontakt: Martina Konečná, konecnam@prf.jcu.cz

Ekologie a biogeografie motýlů

  Nabídka témat diplomových a dizertačních prací zaměřených na výzkum ekologie a biogeografie hmyzu   Refaunace a hmyz. Jak reagují hmyzí…

Kvalita kopyt polodivokých koní

Nabídka bakalářské a navazující diplomové práce zaměřené na studium polodivokých koní. Kontakt: Kateřina Šandlová, sandlova.katka@gmail.com

Fyziologie a ekologie podkorního hmyzu

Laboratoř aplikované entomologie nabízí bakalářské a magisterské práce zaměřené na široké spektrum témat spojených s ekonomicky významnými druhy podkorního hmyzu v podmínkách…

Interakce mezi hmyzem a rostlinami

Nabídka bakalářské nebo magisterské práce zaměřené na terénní experimenty s vrbami v ČR a v Rakousku. Kontakt: RNDr. Martin Volf, Ph.D.;…

Ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu na Entomologickém ústavu hledá motivované studenty, kteří mají zájem se zapojit do mezinárodního týmu,…

Back To Top