Menu
Ekologie A Biogeografie Motýlů

Ekologie a biogeografie motýlů

Témata bakalářských a magisterských a dizertačních prací vztahující se k  Ekologii a biogeografii motýlů: Ekologické projekty: Rewilding a motýli: Jak reagují…

Terénní Ornitologie

Terénní ornitologie

Nabídka bakalářských, diplomových a dizertačních prací vztahujících se k terénní ornitologie: Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D. Variabilita hlasových projevů skřivana lesního…