skip to Main Content

Ekologie a biogeografie motýlů

  Nabídka témat diplomových a dizertačních prací zaměřených na výzkum ekologie a biogeografie hmyzu   Refaunace a hmyz. Jak reagují hmyzí…

Ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu na Entomologickém ústavu hledá motivované studenty, kteří mají zájem se zapojit do mezinárodního týmu,…

Vokalizace a seismická komunikace slepců

Seismická komunikace slepců Seismická komunikace (na rozdíl od zvukové je vlnění přenášeno  pevným  substrátem) je pro podzemní savce jedinou možností…

Smyslová ekologie slepců

Smyslová ekologie slepců I – bakalářská práce Podzemní savci jsou na rozdíl od svých nadzemních příbuzných ochuzeni o celou řadu…

Termální biologie fosoriálních hlodavců

Analýza charakteristik srsti rypoše napříč výškovým gradientem Rypoš stříbřitý je podzemní hlodavec obývající východní tropickou Afriku až do nadmořské výšky…

Hmyzí stresové hormony

Laboratoř Fyziologie hmyzu Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR hledá studenty PřF JU. Zabýváme se studiem adipokinetických hormonů a jejich…

Ekofyziologie zimního spánku hmyzu

Laboratoř diapauzy hmyzu na Entomologickém ústavu Biologického centra AVČR přijímá motivované studenty Přírodovědecké fakulty JU. Zabýváme se adaptační ekologií a…

Ekologie a etologie ptáků

Témata bakalářských, magisterských diplomových a doktorských prací vztahující se k ekologii a etologii ptáků. Leták ke stažení  

Back To Top