Menu
Evoluce A Fylogeneze Lidoopů A člověka

Evoluce a fylogeneze lidoopů a člověka

Témata bakalářských a magisterských prací vztahující se k evoluci a fylogenezi lidoopů a člověka: Systematická revize rodu Proconsul. Proconsulové byli jedni…

Hmyzí Stresové Hormony

Hmyzí stresové hormony

Laboratoř Fyziologie hmyzu Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR hledá studenty PřF JU. Zabýváme se studiem adipokinetických hormonů a jejich…

Ekofyziologie Zimního Spánku Hmyzu

Ekofyziologie zimního spánku hmyzu

Laboratoř diapauzy hmyzu na Entomologickém ústavu Biologického centra AVČR přijímá motivované studenty Přírodovědecké fakulty JU. Zabýváme se adaptační ekologií a…

Ekologie A Evoluce Sociálního Hmyzu

Ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu na Entomologickém ústavu hledá motivované studenty, kteří mají zájem se zapojit do mezinárodního týmu,…

Ekologie A Biogeografie Motýlů

Ekologie a biogeografie motýlů

Témata bakalářských a magisterských a dizertačních prací vztahující se k  Ekologii a biogeografii motýlů: Ekologické projekty: Rewilding a motýli: Jak reagují…

Ekologie A Etologie Ptáků

Ekologie a etologie ptáků

Nabídka bakalářských, diplomových a dizertačních prací vztahujících se k terénní ornitologie: Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D. Variabilita hlasových projevů skřivana lesního…

Ekologie A Etologie Ptáků

Ekologie a etologie ptáků

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vztahující se k ekologii a etologii ptáků: Ekologie ptáků lidských sídel a zemědělské krajiny Fyziologická…