skip to Main Content

Ekologie a biogeografie motýlů

Euphydryas aurinia © Alena Bartoňová

Témata bakalářských a magisterských a dizertačních prací vztahující se k  Ekologii a biogeografii motýlů:

Ekologické projekty:

Rewilding a motýli: Jak reagují motýlí populace na obnovení pastvy velkými býložravci (koně, zubři) v bývalých vojenských výcvikových prostorech?– Bc., Mgr. Práce
Ekofyziologie stepního okáče Proterebia afra v Řecku: Jak rychle se motýli ohřívají? Jak jejich ohřívání ovlivňuje prostředí? Při jaké teplotě mohou létat? Srovnání s konvergentním rodem Erebia – Bc. Práce 

Laboratorní + možno částečně terénní projekty (sběr vzorků):

Motýli a Wolbachie: Koevoluce, vliv na speciaci či životnost populací – Bc., Mgr., Ph.D. práce
Motýli s velkými areály rozšíření: Odkud kam se dostali? Jak jejich šíření ovlivnilo čtvrtohorní klima? – Bc., Mgr., Ph.D. práce
Modrásci rodu Pseudophilotes: Jaké je přesné rozšíření modráska východního a modráska černočerného a příbuzných druhů? Jak moc jsou druhy a jednotlivé populace separované? A za co všechno může ta Wolbachie? Mgr. práce
Fylogeografie pontomediteránních motýlů: Kde je jejich původ? Odkud a kudy se dostali do Evropy? Jak se liší mezi sebou? Bc., Mgr., Ph.D. práce
Analýza distribučních atlasů: Proč je někde hodně druhů a jinde málo? Můžou za to dnešní podmínky nebo historie? Mgr., PhD. práce

I další všemožné motýlí projekty ušijeme na míru motivovaným studentům!

Kontakty:

doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., konva333@gmail.com, BC AV ČR, ENTÚ (ekologie, rewilding)
Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D., fric@entu.cas.cz BC AV ČR, ENTÚ, místnost 303 (biogeografie, fylogeneze)
Mgr. Alena Bartoňová, al.bartonova@gmail.com BC AV ČR, ENTÚ, místnost 304 (bakaláři, biogeografie)

Back To Top