skip to Main Content

Evoluce a diverzita jihoamerických cichlid

Adaptivní radiace u říčních cichlid rodu Crenicichla

Nabídka bakalářských, magisterských i doktorských prací s tématy vztahujícími se k evoluci druhových hejn cichlid rodu Crenicichla z oblasti kolem vodopádů Iguazu (Argentina).

Naše výzkumná skupina nedávno objevila a popsala unikátní model pro studium mechanismů evoluce u neotropických cichlid. Jedná se o dvě nepříbuzná druhová hejna z různých povodí, u nichž se v závislosti na využívaném potravním zdroji vyvinulo několik velmi odlišných ekologických forem (např. rybožrout, všežravec, šnekožrout, oškrabávač), přičemž odpovídající si (nepříbuzné) formy z obou hejn jsou si navzájem překvapivě podobné. Výsledky evolučních analýz potvrdily, že tyto replikované ekoformy vznikly paralelními procesy fenotypové a potravní diverzifikace. Uvedený evoluční model se tak může stát dalším učebnicovým příkladem adaptivní radiace podobně jako Darwinovy pěnkavy, karibští anolisové nebo cichlidy z afrických jezer.

V současné době se zabýváme např. studiem vlivu hybridizace na uvedený evoluční proces prostřednictvím analýzy celých genomů několika stovek jedinců Zároveň stále provádíme faunistický výzkum v oblasti vedoucí k poznání místních rybích společenstev včetně objevů a popisu nových druhů.

Na uvedeném tématu můžeme nabídnout pestrou škálu diplomových prací s různým zaměřením. Studenti si tak mohou osvojit přístupy a metody z oblasti evoluční genomiky, fylogenetiky, bioinformatiky, morfologie, taxonomie atd. Pracovité a motivované studenty můžeme odměnit i finančním příspěvkem – projekt byl podpořen grantem GAČR pro roky 2019-2021.

Kontakt: Lubomír Piálek, lpialek@yahoo.com, KZO PřF JU – místnost B255

Katedra zoologie – Laboratoř fylogenomiky a bioinformatiky

Konkurz na doktorandskou pozici – Evoluční genomika replikované diverzifikace

Back To Top