skip to Main Content

Evoluce a fylogeneze lidoopů a člověka

© Mauricio Anton

Témata bakalářských a magisterských prací vztahující se k evoluci a fylogenezi lidoopů a člověka:

Systematická revize rodu Proconsul. Proconsulové byli jedni z prvních lidoopů, kteří žili v období spodního miocénu ve východní Africe. Tito tvorové hrají důležitou roli v našem chápání evoluce předků člověka. V roce 2015  byl Proconsul rozdělen na dva rody na základě zubní morfologie. Je to ale oprávněné? Jaké byli příbuzenské vztahy mezi jednotlivými druhy rodu Proconsul? Do jaké míry umožňuje morfologie zubů rekonstruovat fylogenezi těchto lidoopů a co nám jejich evoluce napovídá o jejich adaptacích a způsobu života? (fylogenetická analýza morfologických dat, bakalářská/magisterská práce)

Evoluční historie šimpanzí kultury. Desítky let zkoumání volně žijících šimpanzů ve střední a západní Africe odhalili nápadné rozdíly v chování mezi šimpanzími komunitami. Mnohé z těchto chování (používání nástrojů, lovecké techniky apod.) nejsou závislé na prostředí a nejsou podmíněné geneticky, ale předávají se z generace na generaci, stejně jako lidská kultura. Jak hluboko do minulosti sahá šimpanzí kultura, jakými kulturními adaptacemi disponoval společný předek dnešních šimpanzů a bonobů a co nám šimpanzí kultura napovídá o chování předků člověka? (fylogenetická analýza etologických dat, magisterská práce)

Fylogeografie velkých afrických savců v průběhu pleistocénu a původ člověka. Člověk je velký africký savec. Otázka jeho původu v rámci Afriky však zůstává nevyřešená. O titul kolébky lidstva mezi sebou dlouhodobě zápolí východní Afrika a Jižní Afrika. A co další velcí afričtí savci, primáti, kopytníci, šelmy a další? Kde a kdy vznikli recentní rody velkých afrických savců a jak se v průběhu pleistocénu měnily jejich areály? Co nám může jejich fylogeografie napovědět o původu člověka? (rešerše, bakalářská práce)

Další témata týkající se evoluce a fylogeneze člověka

Kontakty:

RNDr. Pavel Duda, Ph.D., dudapa01@prf.jcu.cz, Pavilon B, místnost 254
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., zrzavy@centrum.cz, Pavilon B, místnost 249

Back To Top