skip to Main Content

Evoluce a fylogeneze lidoopů a člověka

© Mauricio Anton

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vztahující se k evoluci a fylogenezi lidoopů a člověka:

Systematická revize rodu Proconsul. Proconsulové byli jedni z prvních lidoopů, kteří žili v období spodního miocénu ve východní Africe. Tito tvorové hrají důležitou roli v našem chápání evoluce předků člověka. V roce 2015  byl Proconsul rozdělen do dvou rodů na základě zubní morfologie. Je to ale oprávněné? Jaké byli příbuzenské vztahy mezi jednotlivými druhy rodu Proconsul? Do jaké míry umožňuje morfologie zubů rekonstruovat fylogenezi těchto lidoopů a co nám jejich evoluce napovídá o jejich adaptacích a způsobu života? (fylogenetická analýza morfologických znaků, bakalářská/magisterská práce)

Evoluční historie šimpanzí kultury. Desítky let zkoumání volně žijících šimpanzů ve střední a západní Africe odhalili nápadné rozdíly v chování mezi šimpanzími komunitami. Mnohé z těchto chování (používání nástrojů, lovecké techniky apod.) nejsou závislé na prostředí a nejsou podmíněné geneticky, ale předávají se z generace na generaci, stejně jako lidská kultura. Jak hluboko do minulosti sahá šimpanzí kultura, jakými kulturními adaptacemi disponoval společný předek dnešních šimpanzů a bonobů a co nám šimpanzí kultura napovídá o chování předků člověka? (fylogenetická analýza etologických znaků, bakalářská/magisterská práce)

Rozšíření velkých afrických savců v průběhu pleistocénu a původ člověka. Člověk je velký africký savec. Otázka jeho původu v rámci Afriky však zůstává nevyřešená. O titul kolébky lidstva mezi sebou dlouhodobě zápolí východní Afrika a Jižní Afrika. A co další velcí afričtí savci, primáti, kopytníci, šelmy a další? Kde a kdy vznikli recentní rody velkých afrických savců a jak se v průběhu pleistocénu měnily jejich areály? Co nám může jejich fylogeografie napovědět o původu člověka? (rešerše, bakalářská práce)

Koevoluce genů a jazyků. Schopnost vzájemně se dorozumět představuje důležitou reprodukčně-izolační bariéru mezi lidskými populacemi. Jazyky vytvářejí kanály, kterými se šíři geny a fylogeneze vyvozená z populačně-genetických dat pak často odpovídá fylogenezi jazyků. V některých případech však na sebe geny a jazyky „nesedí“. Cílem práce je zaměřit se na studie, které zkoumaly koevolucí genů a jazyků v různých oblastech světa a vysvětlit, proč si distribuce alel a distribuce jazyků někdy odpovídají a jindy ne a jak se na tomto vztahu podepisují rozmanité historické, geografické, a socio-kulturní faktory. (rešerše, bakalářská práce)

Jak žili naši předkové? Jakým způsobem žili společní předkové současného lidstva a jak se vyvíjela lidská sociální organizace a kultura v průběhu evoluční historie moderního člověka? Cílem práce je zkombinovat fylogenezi lidstva založenou na genetických a jazykových datech s etnografickým záznamem a použít metody, využívané v evoluční biologii a ve fylogenetice ke studiu sociálních a kulturních změn v historii lidských společností. (fylogenetická analýza etnografických dat, bakalářská/magisterská práce)

Leták ke stažení

Kontakty:

RNDr. Pavel Duda, Ph.D., dudapa01@prf.jcu.cz, Pavilon B, místnost 254
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., zrzavy@centrum.cz, Pavilon B, místnost 249

Back To Top