skip to Main Content

Datování klíčových událostí v evoluci moderního člověka

Jak staré je lidstvo? Kdy opustili moderní lidé Afriku? Jak staré je osídlení Austrálie? Kdy a kolikrát osídlili lidé Severní Ameriku? Kdy přišli do Evropy první zemědělci? S boomem molekulárně-genetických metod při studiu historie lidstva se vyrojilo množství časových odhadů spojených s lidskými expanzemi a migracemi. Cílem práce je sestavit chronologii významných milníků v evoluční historii lidstva a srovnat data založená na molekulární genetice s archeologickým záznamem a odhady stáří jazyků. Práce může být pojata jako rešerše nebo jako meta-analýza, kdy získaná data budou využita k datování velké fylogeneze lidstva založené na genetických a jazykových datech.

Další témata týkající se evoluce a fylogeneze člověka

 

Kontakty:

RNDr. Pavel Duda, Ph.D., dudapa01@prf.jcu.cz, Pavilon B, místnost 254
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., zrzavy@centrum.cz, Pavilon B, místnost 249

Back To Top