skip to Main Content

Fyziologie a ekologie podkorního hmyzu

Laboratoř aplikované entomologie nabízí bakalářské a magisterské práce zaměřené na široké spektrum témat spojených s ekonomicky významnými druhy podkorního hmyzu v podmínkách ČR. Zabýváme se především fyziologií a ekologickou fyziologií několika druhů kůrovců na smrcích, borovicích, jedlích a jasanech, ale i moderními možnostmi preventivní ochrany stromů před napadením. Kůrovci jsou velmi zajímavou skupinou a vyskytuje se u nich např. péče o potomstvo, či přechody mezi parthenogenetickým a sexuálním rozmnožováním. Mimo to jsou zručnými pěstiteli hub, které jim slouží jako potrava. Většina experimentů představuje kombinaci terénních a laboratorních studií, takže je možné práci zadat i jako čistě laboratorní či naopak čistě terénní.

Kontakt: Petr Doležal, dolezal@entu.cas.cz

Back To Top