skip to Main Content

Interakce mezi hmyzem a rostlinami

Nabídka bakalářské nebo magisterské práce zaměřené na terénní experimenty s vrbami v ČR a v Rakousku.

Kontakt: RNDr. Martin Volf, Ph.D.; volf@entu.cas.cz

Back To Top