skip to Main Content

Prostorová dynamika krtka obecného

Přestože krtek obecný patří mezi naše nejběžnější hmyzožravce, jedná se o překvapivě málo studovaného podzemního savce. Díky vysokým populačním hustotám, kterých dosahuje na některých lokalitách, jde o ideální druh pro výzkum prostorové a časové (sezónní) aktivity.

Nabízená bakalářská/diplomová práce je terénně založená a bude probíhat v parku Stromovka v blízkosti centra Českých Budějovic. Krtek je zde hojný a obývá relativně homogenní biotop. Cílem práce bude zjistit, jaká je prostorová a časová dynamika krtčích teritorií a zda při hrabání krtek preferuje konkrétní světovou stranu. Naučíte se metodu zpětných odchytů (capture-recapture), manipulaci se živými zvířaty, odebírání vzorků DNA a mnoho dalšího.

Kontakt:

RNDr. Matěj Lövy, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, místnost B257, tel.: 38 777 2257, mates.lovy@gmail.com
doc. Radim Šumbera, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, místnost B263, tel.: 38 777 2240, sumbera@prf.jcu.cz

Back To Top