skip to Main Content

Smyslová ekologie slepců

Smyslová ekologie slepců I – bakalářská práce

Podzemní savci jsou na rozdíl od svých nadzemních příbuzných ochuzeni o celou řadu nám dobře známých smyslových vjemů, primárně zrakových. Důležitou roli zraku proto v jejich životech nahradil čich. Nedávné výzkumy ukázaly, že podzemní hlodavci slepci jsou schopni v půdě rozpoznat sekundární metabolity rostlin, které tvoří jejich hlavní potravu.

Náplní bakalářské práce bude zjistit, na jakou vzdálenost jsou slepci schopni detekovat metabolity rostlin. Práce bude probíhat v chovech podzemních hlodavců na Katedře zoologie, PřF JU. Naučíte se pracovat se živými zvířaty, plánovat experimenty a vyhodnocovat vlastní data.

Smyslová ekologie slepců II – diplomová práce

Podzemní hlodavci se řadí mezi savce s nejextrémnějším způsobem získávání potravy, a to hrabáním v půdě. Na základě našeho výzkumu se ukazuje, že afričtí rypoši jsou schopni detekovat sekundární metabolity uvolňované do vlhké půdy z podzemních zásobních částí rostlin, a to i na větší vzdálenosti, což pravděpodobně zvyšuje šanci pro úspěšnou lokalizaci potravy.

Nabízená diplomová práce se zabývá otázkou, zda jsou rypoši schopni na základě metabolitů rozpoznat různé druhy potravy a následně selektivně hrabat v oblastech charakterizovaných výskytem jimi preferované potravy. Práce je založena na preferenčních potravních a hrabacích experimentech s rypoši a bude probíhat na Katedře zoologie, PřF JU. Naučíte se pracovat se živými zvířaty, plánovat experimenty a vyhodnocovat data.

Kontakt: 

RNDr. Matěj Lövy, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, místnost B257, tel.: 38 777 2257, mates.lovy@gmail.com
doc. Radim Šumbera, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, místnost B263, tel.: 38 777 2240, sumbera@prf.jcu.cz

Back To Top