skip to Main Content

Hmyzí stresové hormony

Laboratoř Fyziologie hmyzu Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR hledá studenty PřF JU.

Zabýváme se studiem adipokinetických hormonů a jejich funkcí v antistresových obranných reakcích u hmyzu. Používáme fyziologické, biochemické, molekulárně biologické, behaviorální a optické (elektronový mikroskop) metody, kterými sledujeme, jak hmyzí organismus reaguje na stres vyvolaný entomopatogenními organismy (háďátka, houby, paraziti), chemikáliemi (hmyzí jedy, oxidační stresory) nebo fyziologickými stavy (hladovění, pohyb).

Spolupracujeme s pracovišti u nás (UK Praha, MU Brno, UPOL Olomouc) i v zahraničí (USA, Švédsko, Rakousko), kam jezdí naši studenti na pracovní pobyty.

Kontakt: Dalibor Kodrík, Entomologický ústav BC AVČR, laboratoř Fyziologie hmyzu, 2. patro m.č. 219 a 222. Tel.: 387 775 271, E-mail: kodrik@entu.cas.cz

http://www.entu.cas.cz/oddeleni/oddeleni-biochemie-a-fyziologie/laborator-fyziologie-hmyzu/

Back To Top