Menu

Ekologie a etologie ptáků

© Ján Svetlík

Nabídka bakalářských, diplomových a dizertačních prací vztahujících se k terénní ornitologie:

Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Variabilita hlasových projevů skřivana lesního (Lullula arborea)

Kompetiční schopnosti skřivana lesního (Lullula arboreaSkřivan lesní v současnosti vykazuje rostoucí populační trend v rámci ČR i Jižních Čech. Jedná se o jeden z nejméně studovaných druhů, přestože v jeho zpěvu bylo zaznamenána celá řada imitací a improvizací. V průběhu práce se nabízí rozšíření na Evropskou úroveň.

Variabilita hlasových projevů rákosníka zpěvného (Acrocephalus palustris)

Variabilita hlasových projevů drozda zpěvného (Turdus philomelosOba druhy patří mezi ptačí imitátory. Jedná se o běžné druhy, dosud však u nich nebyly studovány funkce ani variabilita imitací.

Ekologie a ochrana dravců a sov

Ekologie a ochrana dalších vybraných druhů ptáků (záleží na domluvě)

Kontakt: honza@riegert.cz