skip to Main Content

Vokalizace a seismická komunikace slepců

Seismická komunikace slepců

Seismická komunikace (na rozdíl od zvukové je vlnění přenášeno  pevným  substrátem) je pro podzemní savce jedinou možností jak komunikovat mezi jednotlivými systémy skrz půdu. Přestože je tento způsob komunikace slepců znám již několik desítek let, není jasné jaké informace je schopen nést.

Otázka: Používají slepci různé typy seismických signálů v různých kontextech? Mění se jejich seismický popis v čase?

Řešení: Nahrajeme seismické signály v různých kontextech (páry různého pohlaví, nové prostředí). Část nahrávek už vznikla v roce 2016. Stálost seismického signálu v čase provedeme porovnáním nahrávek z roku 2016 s novými nahrávkami stejných zvířat. Nahrávání bude probíhat  v chovech podzemních hlodavců na katedře zoologie. Naučíte se pracovat se seismometrem, zpracovat seismická data, ale i základy bioakustiky a manipulace se zvířaty.

Individualita ve vokalizaci rypoše lysého

Rypoši lysí žijí ve velkých skupinách, které mohou mít až 300 jedinců. Přesto může být jejich sociální systém jednodušší než u ostatních sociálních rypošovitych s menšími skupinami čítajícími 10 jedinců.

Otázka: Kolik mají rypoši lysí osobních vztahů s ostatními jedinci ve skupině, rozpoznávají se individuálně a vytváří si osobní vztah se všemi ostatními členy skupiny  nebo poznají jen sociální status a tím si skupinu značně zjednodušují?

Řešení: Nahrajeme vokalizaci jednotlivých rypošů a budeme hledat individuální charakteristiky. Nahrávání bude probíhat v chovech podzemních hlodavců katedry zoologie. Zpracování dat proběhne ve spolupráci s Ústavem fyziky a biofyziky. Naučíte se základy bioakustiky – nahrávání a zpracování dat v programu Avisoft.

Kontakt:

Mgr. Ema Hrouzková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, místnost B257, tel.: 38 777 2257, ema.knotkova@seznam.cz
doc. Radim Šumbera, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, místnost B263, tel.: 38 777 2240, sumbera@prf.jcu.cz

Back To Top