Menu

Datování klíčových událostí v evoluci moderního člověka

TémaDatování klíčových událostí v evoluci moderního člověka: srovnání molekulárního datování a archeologického záznamu

ŠkolitelRNDr. Pavel Duda, Ph.D.

Jak staré je lidstvo? Kdy opustili moderní lidé Afriku? Jak staré je osídlení Austrálie? Kdy a kolikrát osídlili lidé Severní Ameriku? Kdy přišli do Evropy první zemědělci? S boomem molekulárně-genetických metod při studiu historie lidstva se vyrojilo množství časových odhadů spojených s lidskými expanzemi a migracemi. Cílem práce je sestavit chronologii významných milníků v evoluční historii lidstva a srovnat data založená na molekulární genetice s archeologickým záznamem a odhady stáří jazyků. Práce může být pojata jako rešerše nebo jako meta-analýza, kdy získaná data budou využita k datování velké fylogeneze lidstva založené na genetických a jazykových datech.

Kontakt: dudapa01@gmail.comzrzavy@centrum.cz