skip to Main Content

Vertebratologická exkurze 2018

kamzík středozemní (Rupicapra pyrenaica ornata) © Wikimedia Commons

Zveme všechny studenty (nejen Katedry zoologie) na Vertebratologickou exkurzi (KZO 389). Letošní exkurze bude terénní a povede do Slovinska a severní poloviny Itálie. Cílem bude navštívit Přírodovědné muzeum a Zoo v Ljublani, hlavně však slovinský kras, deltu Pádu (i s pokusem o pozorování nově popsaného mesolského jelena), jarní Apeniny (snad i s kamzíkem Rupicapra pyrenaica ornata) a herpetologicky zajímavé lokality v Ligurii. Kromě zajímavých biotopů se zaměříme i na konkrétní druhy (doufáme, že budeme mít možnost pozorovat zajímavé ptačí druhy a osobitou herpetofaunu).

Termín: 15. červen – 24. červen 2018 (s ohledem k termínům státnic a obhajob a vhodné sezóně pro různé skupiny živočichů).

Kurz je možné si zapisovat v rámci předzápisu 7. – 19. ledna 2018.

 

Back To Top