skip to Main Content

Vliv osobnosti na schopnost ptáků rozeznat dravce

Figurína chiméry, kombinující znaky predátora (krahujce) a neškodného holuba © Petr Veselý

Živočichové jednoho druhu nejsou úplně stejní. Velmi často se v chování rozmanitých živočichů projevuje jejich osobnost. Osobnost přitom může souviset s přežíváním, úspěchem při rozmnožování, sociálním postavením, šířením nebo třeba promořením parazity. Osobnost jedince hraje velkou roli i v tom, jak si dotyčný živočich poradí při setkání s predátorem. I když jde v takovém případě o život, reakce jedinců se může značně lišit.

Jana Nácarová, Petr Veselý a Roman Fuchs z Katedry zoologie PřF JU testovali vliv exploračního chování, čili míry zvědavosti u běžných pěvců sýkor koňader (Parus major), pocházejících z volné přírody, na schopnost jednotlivých ptáků zhodnotit míru rizika, které představoval predátor. V těchto experimentech používali důmyslné přestavitelné dřevěné figuríny významného predátora sýkorek, krahujce obecného (Accipiter nisus), naopak zcela neškodného holuba (Columba livia f. domestica), a pak také figuríny chiméry, které představovaly kombinace těchto dvou ptáků.

Experimenty ukázaly, že méně a více zvědaví jedinci se v reakcích na predátora a jeho chiméry zas až tolik neliší. Méně zvědavé sýkorky mají ale obecně sklony být v přítomnosti kompletní figuríny dravce, tedy krahujce opatrnější. Zvědavé sýkorky mají tendenci si figurínu v experimentu důkladně prohlížet. Na druhou stranu, méně zvědavé sýkorky berou všechny figuríny, tedy krahujce i holuby, jako méně ohrožující, než jak se k nim stavějí zvědavé sýkorky. Odpovídá to dosavadním poznatkům, podle nichž jsou méně zvědavé sýkorky více obeznámené s okolím a dovedou rozeznat kompletní figuríny krahujce jako rizikové. Zároveň je méně matou figuríny chiméry, které správně vyhodnotí jako neškodné.

Nácarová, J.Veselý, P.Fuchs, R. 2018. Effect of the exploratory behaviour on a bird’s ability to categorize a predator. Behavioural Processes 151: 89–95.

Back To Top