skip to Main Content

Volná místa na Vertebratologické exkurzi!

kamzík středozemní (Rupicapra pyrenaica ornata) © Wikimedia Commons

Upozorňujeme studenty (nejen Katedry zoologie), že na Vertebratologické exkurzi (KZO 389) stále zůstávají volná místa.

Exkurze povede do Slovinska a severní poloviny Itálie. Cílem bude navštívit přírodovědné muzeum a zoo v Ljublani, hlavně však Slovinský kras, deltu Pádu (i s pokusem o pozorování nově popsaného mesolského jelena), jarní Apeniny (snad i s kamzíkem Rupicapra pyrenaica ornata) a herpetologicky zajímavé lokality v Ligurii. Kromě zajímavých biotopů se zaměříme i na konkrétní druhy (zajímaví ptáci a osobitá herpetofauna).

Termín exkurze je 15. červen – 24. červen 2018. V případě zájmu kontaktujte Jana Robovského (e-mail: JRobovsky@seznam.cz).

 

Back To Top