skip to Main Content

Archeozoologie

Zabýváme se vztahy člověka a zvířat v minulosti, a to na základě studia souborů zvířecích kostí, zubů a jejich fragmentů objevených při archeologických výzkumech prováděných převážně na území České republiky. Rozmanitost těchto vztahů je široká, počínaje odlišnostmi v lovu a chovu zvířat v různých obdobích naší historie, přes jejich symbolický a sociální význam, po otázky související s domestikací některých z nich. Našimi hlavními tématy jsou počátky zemědělství ve střední Evropě, rekonstrukce zemědělské produkce a výživových strategií od mezolitu po raný novověk nebo rozšíření některých druhů obratlovců (především savců) na našem území v minulosti. Pro potřeby studia osteologických nálezů disponujeme srovnávací sbírkou koster, kterou průběžně rozšiřujeme. Zároveň vytváříme databázi prozkoumaných nalezišť na našem území s cílem sjednotit a zprostředkovat již publikované výsledky archeozoologických analýz (projekt ELIXIR CZ; MEYS Grant: LM2015047).

Vedoucí: Ing. Lenka Kovačíková, PhD.
email: lenka.kovacikova@gmail.com
tel: +420 389 036 309

Spolupracující instituce:
Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE)
Archeologický ústav FF JU
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Vybrané postery:
Archaeozoological finds from the Neolithic rondel ditch (Kovačiková & Řídký 2013)
Vegetation history, plant, animal economy of early medieval South Bohemian settlement Na Jánu in Netolice (Trávníková et al. 2015)

Odkazy:
International Council for Archaeozoology (ICAZ)

Back To Top