skip to Main Content

Biologie slunéček a invazní ekologie

Slunéčka jsou nečekaně oblíbená pro svůj vzhled a ceněná jako predátoři škůdců rostlin, navíc jsou známá svou mimořádnou pohlavní aktivitou. Jedno slunéčko se stalo celosvětově významným invazním druhem. V rámci našeho výzkumu se zabýváme celou řadou témat, například zbarvením slunéček (dědičností zbarvení, fenotypovou plasticitou, antipredační a ochrannou funkcí zbarvení), potravní ekologií slunéček, toxicitou slunéček pro predátory (ptáky, mravence), mikroorganismy a jiné živočichy, pohlavním výběrem u slunéček (úspěšností samce v závislosti na zbarvení, velikosti a pořadí páření, testováním otcovství pomocí molekulárně-genetických metod). Zabýváme se faunistikou a taxonomií zejména palearktických slunéček a studujeme jejich fylogenetické vztahy pomocí molekulárně-genetických metod. Dále se zabýváme šířením invazního slunéčka východního (Harmonia axyridis), jeho vlivem na diverzitu původní fauny a jeho výskytem ve vinicích a tím, jak ovlivňuje kvalitu vína. Mimoto se zabýváme biologií, ekologií a šířením jiných invazních druhů hmyzu v ČR, jejich potravními nároky a chladovou odolností.

Vedoucí: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.
e-mail: nedved@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 253

Výzkumníci:
MSc. Danny Haelewaters, Ph.D.
MSc. Muhammad Aslam

Spolupracující instituce:
ENTÚ BC AV ČR, v.v.i.

Vybrané postery:
Fyziologický a reprodukční stav slunéček východních během podzimní migrace (Fiedler & Nedvěd 2016)
Rearing of Hippodamia variegata in laboratory changed its shape and size: a geometric morphometric study (Abdolahi Mesbah et al. 2016)
Fifty shades of the Harlequin ladybird and a sexually transmitted disease (Fiedler & Nedvěd 2016)
In vino veritas. A také hmyz (Nedvěd 2016)

Odkazy:
Aphidophaga.org
Kapitolky o havěti (Česká televize)
Česko zažívá mohutnou invazi cizokrajných berušek (Českobudějovický deník)
Páchnoucí a kousavá slunéčka vyluxujte a vyhoďte ven, radí odborník (iDNES)
Odstrašující puntíky – fungování výstražného zbarvení slunéček proti ptačím predátorům (Živa)

Back To Top