skip to Main Content

Evoluce a fylogeneze savců

Zabýváme se fylogenetickými vztahy různých skupin savců (např. hrabošovití, koňovití, šelmy, jelenovití) na základě kombinovaných souborů dat (morfologie, životní historie, ekologie, genetická data). Snažíme se porozumět evoluci dílčích morfologických znaků. Část našich aktivit je spojena s dokumentací morfologických parametrů vzácných savců (koňovití, nosorožci, kočkodan ďamďam, velemyši) nebo dílčích morfologických znaků napříč savci (víčkové žlázy, peniální a bakulární morfologie), popř. sledováním změn somatických parametrů u zoo-chovanců (koňovití, šelmy). Významná část našich aktivit je spojena s genetickým hodnocením zoo-populací (např. hrabáči, outloni, komplex jelena siky, jelínci rodu Axis/Hyelaphus apod.). Aktuálně pracujeme na fylogeografickém zhodnocení mongolských savců. Výzkum provádíme především v zoologických zahradách, muzeích a genetické laboratoři.

Vedoucí: RNDr. Jan Robovský, Ph. D.
e-mail: JRobovsky@seznam.cz
tel.: +420 387 772 254

Výzkumníci:
Mgr. Tereza Volfová
Mgr. Sylvie Horáková
Mgr. Nela Nováková
Mgr. Ludmila Pernerová

Spolupracující instituce:
České a slovenské (a další evropské) zoologické zahrady; ČZU v Praze, Masarykova univerzita v Brně; Australian National University Canberra; Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz; Konrad Lorenz Institute of Ethology – University of Veterinary Medicine Vienna; ZGAP.

Vybrané postery:
Výzkumné zaměření Evoluce a fylogeneze savců (Vstupní seminář pro 1. ročník)
Defining Management Units for European Captive Aardvarks (Pohlová et al. 2014)
Knee clicks in white-lipped deer (Cervus albirostris) as possible indicator of age and social status (Voldřichová et al. 2011)

Odkazy:
Nový druh nosorožce (Lidové Noviny)
Šestý nosorožec (Český rozhlas)
Příběh zebry bez hřívy (Česká televize)
Jeleni evropští v ohrožení (Český rozhlas)
Jan Robovský: Poznávat a chránit? (přednáška z cyklu Biologické čtvrtky)

Back To Top