skip to Main Content

Hmyzí stresové hormony

Zabýváme se studiem hmyzích neuropeptidů ze skupiny adipokinetických hormonů (AKH) a jejich rolí v důležitých fyziologických a vývojových procesech v hmyzím těle. Studium zahrnuje problematiku anti-stresových reakcí vyvolaných různými stresory včetně insekticidů a patogenů, a dále pak problematiku metabolismu a trávících enzymů střeva. K tomu využíváme širokou škálu klasických i moderních fyziologických, biochemických a molekulárně biologických metod. Jako hlavní modelové organismy používáme ploštici ruměnici pospolnou Pyrrhocoris apterus a octomilku obecnou Drosophila melanogaster, v menší míře pak saranči stěhovanou Locusta migratoria, švába amerického Periplaneta americana a včelu medonosnou Apis melifera.

Vedoucí: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
e-mail: kodrik@entu.cas.cz
tel.: +420 387 775 271

Výzkumníci:
Ing. Helena Štěrbová
Mgr. Jan Černý
MUDr. Jiří Dvořáček
Mgr. Markéta Hejníková
Mgr. Tomáš Gybas

Spolupracující instituce:
Oddělení biochemie a fyziologie, Entomologický ústav BC AVČR České Budějovice; Mississippi State University, USA; Ústav experimentální biologie PřF MU Brno; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha; Katedra Biochemie PřF UP, Olomouchttp://biochemie.upol.cz/index.php/cs/

Vybrané postery:
Defence reaction against nematobacterial infection in Drosophila melanogaster: a role for the adipokinetic hormone and adenosine (Ibrahim et al., 2016)
Regulation of antioxidative stress response in Drosophila melanogaster: Involvement of the adipokinetic hormone and adenosine (Zemanová et al., 2015)
Prospective utilization of insect stress hormones in pest control (Kodrík et al., 2015)

Odkazy:
Laboratoř Fyziologie hmyzu, Oddělení biochemie a fyziologie, Entomologický ústav BC AV ČR

Back To Top