skip to Main Content

Vztah hřebce a hříbat ve stádu divokých koní

Hřebec si hraje s hříbětem na pastvině v Milovicích © Michal Köpping

Koně jsou sociální zvířata přirozeně žijící v harémech kontrolovanými jedním, výjimečně více hřebci. Kromě reprodukční funkce zastává hřebec významnou roli také jako ochránce stáda před predátory a ostatními samci. Zároveň svým chováním udržuje stádo pohromadě. Chování hřebců vůči vůči hříbatům je v odborné literatuře zmiňováno velmi zřídka. Z těchto zmínek však vyplývá, že by harémový samec mohly být pro hříbata zajímavým jedincem a pozornějším rodičem, než je na první pohled patrné.

Kateřina Šandlová z Katedry zoologie PřF JU s kolegy z Katedry chovu zvířat a potravinářství v tropech ČZU studovali interakce mezi hříbaty a hřebcem a porovnali je s tím, jak se vůči sobě chování ostatní členové stáda. Výzkum probíhal v rezervaci divokých koní a dalších velkých kopytníků ve středočeských Milovicích.

Ukázalo se, že hřebec je při sociálních interakcích hříbaty preferován oproti ostatním klisnám i jejich matkám. Mimoto se také jako jediný dospělý jedinec aktivně účastní her se svými potomky a na rozdíl od klisen je vůči hříbatům méně agresivní. Přestože statistické rozdíly v chování klisniček a hřebečků vůči otci byly neprůkazné, hřebečci byli v iniciování těchto interakcí jednoznačně aktivnější. Z těchto výsledků usuzujeme, že hřebec by pro hříbata, a zvláště pro hřebečky, mohl působit jako určitý behaviorální vzor od kterého mohou mláďata získávat náležité vzorce sociálního chování využitelné v budoucím životě hříbat.

Šandlová, K., Komárková, M., & Ceacero, F. (2020). Daddy, daddy cool: stallion-foal relationships in a socially-natural herd of Exmoor poniesAnimal cognition.

Back To Top