skip to Main Content

Společenstva býložravců na sukcesním gradientu v tropickém horském lese

Tropický horský les na Papui-Nové Guinei © Wikimedia Commons

Výzkum potravních vztahů a sítí na ekologických gradientech si v poslední době získává velkou pozornost. Týká se to i sekundární sukcese, která je sice dobře prostudovaná, a lze ji dokonce s úspěchem předpovídat. Vztah potravních sítí k sukcesnímu vývoji však zůstává stále nejasný. Platí hlavně pro tropické lesy, i když se teď hodně studují jejich raná sukcesní stádia.

Conor M. Redmond z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích se svými spolupracovníky v mezinárodním vedeným Vojtěchem Novotným prozkoumal vztahy mezi rostlinami a herbivory na sukcesním gradientu v tropickém horském lese na Papui-Nové Guinei. Využili k tomu sérii devíti ploch lesa o rozloze 0,2 hektaru, které procházely mladým sekundárním lesem, vzrostlým sekundárním lesem a primárním horským lesem. Na těchto plochách badatelé zjišťovali prakticky všechny dřeviny a housenky motýlů, které na nich okusovaly listy.

Výzkum ukázal, že výskyt býložravých housenek byl nejvyšší v raných sukcesních stádiích zkoumaného horského lesa a dřeviny tam hostily bohatší společenstva býložravců. To zřejmě souvisí s lepší poživatelností rostlin raných sukcesních stádií, protože tolik neinvestují do obranných mechanismů. Diverzita druhů dřevin klesala v průběhu sukcese a společenstva jejich býložravců byla velmi specializovaná. Housenky využívaly převážně blízce příbuzné hostitelské dřeviny. Autoři studie dospěli k závěru, že teorie sukcese, která je odvozená z výzkumu sukcesního vývoje v mírném pásu, je pro studium vztahů mezi hostitelskými rostlinami a herbivory v tropickém lese jen omezeně využitelná. Pro tyto vztahy bude nutné nalézt nový soubor pravidel.

Redmond, C. M., Auga, J., Gewa, B., Segar, S. T., Miller, S. E., Molem, K., Weiblen, G. D., Butterill, P. T., Maiyah, G., Hood, A. S. C., Volf, M., Jorge, L. R., Basset, Y., Novotný, V. 2019. High specialization and limited structural change in plantherbivore networks along a successional chronosequence in tropical montane forest. Ecography 42: 162-172.

Back To Top