skip to Main Content

Zánik symbiózy mravenců a rostlin ve vyšších nadmořských výškách

V tropických oblastech mnoho rostlin profituje z poskytování potravy a přístřeší svým mravenčím „partnerům“, kteří je za to chrání před býložravým hmyzem. Není ale mnoho známo o tom, jak může prostředí, ve kterém se nacházejí, ovlivňovat rovnováhu výhod a nákladů v tomto jinak vzájemně prospěšném vztahu. Poskytují rostliny mravencům dostatek zdrojů a chrání mravenci své hostitele i ve stresových prostředích, jako jsou vysoké hory?

Posune-li se tato rovnováha, může mutualismus zaniknout.

Tým výzkumníků z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra Akademie věd se touto otázkou zabýval na lesnatých svazích hory Mt. Wilhelm na Papui-Nové Guineji. Zaznamenávali, zda jsou stromky v lesním podrostu obývané mravenci a do jaké míry jsou napadeny býložravým hmyzem, aby zjistili, jak dobře mravenci své hostitele chrání v různých nadmořských výškách. Pozorovali také přímo obranné chování mravenců.

Zjistili, že ve vyšších výškách je mnohem méně rostlinných druhů, které mravence mohou hostit, mnohem menší je také jejich zastoupení ve vegetaci. Rostliny byly více poškozeny hmyzem a přítomní mravenci byli méně početní a méně aktivní v obraně svých hostitelů. Tato pozorování ukazují na rozpad této symbiózy ve vyšší nadmořské výšce, kde je chladněji a mravenci nedokážou být tak efektivními obránci rostlin jako v tropických nížinách.

Plowman, N. S., Hood, A. S., Moses, J.Redmond, C.Novotny, V.Klimes, P., & Fayle, T. M. (2017, March). Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with elevation. Proc. R. Soc. B (Vol. 284, No. 1850, p. 20162564). http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1850/20162564

Back To Top