Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Rypoš obří bohatě bručí PDF Tisk Email

rypos_ctverecPodzemní savci jsou omezeni ve výběru způsobů vnitrodruhové komunikace. Zvuk a vibrace substrátu jsou nejsnáze využitelné. Podzemní savci si povídají na poměrně nízkých frevencích. Mezi nimi rypoš obří používá zvláště hluboké tóny. Kromě toho má z podzemních savců nejbohatší repertoár zvuků - až 14 hlasů a k tomu 4 typy mechanických zvuků. Bohatý slovník nejspíše souvisí se složitým sociálním životem tohoto afrického druhu. Radka Bednářová, Ema Hrouzková-Knotková, Hynek Burda, František Sedláček, Radim Šumbera, 2013: Bioacustics 22: 87-107. 

 
Naštvaný budníček PDF Tisk Email

budnicek80Zpěv ptáků má dvě základní funkce: přilákat partnerku a odradit soupeře. Některé druhy pěvců vynikají zpěvy, v nichž jsou jednotlivé slabiky opakovány s vysokou kadencí (např. 30x za vteřinu). Vysokou kadenci zpěvu dokážou udržet jen nejlepší zpěváci, a tak může být kadence zpěvu indikátorem kvality samce pro ostatní jedince.

Celý článek...
 
Slunéčka vyhoďte ven PDF Tisk Email

Haxy_na_listuPříloha Hobby internetového deníku idnes.cz se zajímala o nezvané hmyzí hosty našich domácností.

 
Na Altaji trvá doba ledová PDF Tisk Email

Altaj80Společenstva savců doby ledové byla považována za ne-analogická jakékoliv recentní fauně. Srovnávací analýza odhalila podobnost ekologické struktury savčích společenstev recentního Altaje a Sajanů s pleistocénními společenstvy Eurasie.  Pleistocénní fauna se dochovala ve východní části Altajsko-Sajanského regionu, kde se setkávají stepní, pouštní a alpinské druhy, zatímco moderní  savčí společenstva jsou charakterizována lesními a nebo tundrovýni druhy.

Celý článek...
 
Rozšíření krysy půvabné PDF Tisk Email

Eastern_Arc_80V této studii jsme pomocí molekulárních metod testovali, zda současné ostrůvkovité rozšíření východoafrické krysy půvabné (Praomys delectorum) v horských lesích je dáno vikariantními událostmi spojenými s klimatickými změnami nebo postupnou kolonizací z jednoho centra. Výsledky ukázaly, že současný výskyt je nejspíše dán periodickou fragmentací horských lesů způsobenou čtvrtohorními klimatickými oscilacemi. Zároveň jsme nepotvrdili rozdělení tohoto hlodavce na tři druhy, jež bylo navrženo na základě nedávné morfologické revize. Bryja, J; Mikula, O; Patzenhauerova, H; Oguge, NO; Šumbera, R; Verheyen, E; 2014: The role of dispersal and vicariance in the Pleistocene history of an East African mountain rodent, Praomys delectorum. Journal of Biogeography 41: 196-208.

 
Vlnáč netečný, tráva a halucinogeny PDF Tisk Email

cynegetisMezi středoevropskými 101 druhy slunéček jsou jen čtyři býložravé. Všechny se mohou vyskytnout v České republice. Vlnáč netečný (Cynegetis impunctata - jako že nemá žádné tečky) je poměrně hojný, ale nenápadný druh. A žere prostě trávu. Ne konopí, opravdovou trávu.

Celý článek...
 
Terénní kurs alpské zoologie PDF Tisk Email

Marmot-edit1Terénní kurz alpské zoologie KZO/067 do oblastí Ötztal a Hochswab 25.7.-3.8.2014. Více zde

 
Invazní slunéčko - videoklip PDF Tisk Email

Haxy_na_listuŘada druhů hmyzu nalétává v určitém období roku na budovy a jiné nápadné objekty, ve kterých vyhledává skrýše k odpočinku či k zimování. V těchto objektech může působit škody na majetku a zdraví lidí a zvířat nebo je prostě jen nevítaným hostem. Po úmyslném odchytu hmyzu může být výhodné jeho následné využití k biologické ochraně zemědělských ploch. 

Celý článek...
 
Lidé se nevyvinuli z předků podobných šimpanzům PDF Tisk Email

Obr80

Po celé dvacáté století byli lidoopi a především šimpanzi používáni jako modely pro studium počátků lidské evoluce. Sesterský vztah rodů Pan a Homo se stal hlavním argumentem pro široce rozšířenou hypotézu, že společný předek lidí a šimpanzů se svým způsobem života příliš nelišil od dnešních šimpanzů (Pan troglodytes). Takový závěr však odporuje kladistické logice, navíc byl nedávno zpochybněn novými fosilní nálezy nejstarších homininů jako byl Ardipithecus.

Celý článek...
 
Třetí eusociální druh savce PDF Tisk Email

anseliiReproduční asymetrie a eusocialita rypoše Anselova (Fukomys anselli)

Analýza paternity u 16 rodinných skupin rypoše Ansellova neprokázala téměř žádné mimopárové a mimoskupinové potomky. To je poměrně překvapivé, neboť výskyt nepříbuzných imigrantů byl v rodinách poměrně častý, systémy chodeb většiny rodin byly s těmi okolními volně propojeny a telemetrické sledování aktivity dokonce ukázalo, že se rypoši z jednotlivých rodin navštěvují. Věříme-li na unikátní kooperativní reprodukční systém některých druhů rypošů, měl by tento druh být vedle r. lysého a r. damarského třetím eusociálním druhem savce.

Patzenhauerová H, Šklíba J, Bryja J a R Šumbera (2013) Molecular Ecology 22(19): 4988–5000. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.12434/pdf

 
Seismická komunikace u hlodouna krtkovitého PDF Tisk Email

088Seismická komunikace je poměrně málo častou formou sdělování informací. V letošním roce jsme tento typ popsali u afrického fosoriálního hlodavce hlodouna krtkovitého. Tento hlodoun produkuje vibrace bubnováním hlavou o strop tunelu. Pomalé signály mohou sloužit jako varovnání, kdežto ty rychlé, které jsou individuálně specifické, pro intraspecifickou komunikaci. Hrouzková E., Dvořáková V., Jedlička P., Šumbera R. 2013. Seismic communication in demon African mole rat Tachyoryctes daemon from Tanzania. JOURNAL OF ETHOLOGY, 31: 255-259.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>

Strana 7 z 9
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack