skip to Main Content

4th European Student Conference on Behaviour & Cognition

Čtvrtá Evropská studentská konference o chování a kognici 2017 proběhne 7. – 8. září na Katedře zoologie PřF JU v Českých Budějovicích.

Tato konference umožní setkání začínajícím výzkumným pracovníkům zabývajícím se studiem chování a prezentaci a diskusi o jejich výzkumu v oblasti etologie, psychologie a kognice živočichů. Cílem konference je povzbudit magisterské a doktorské studenty k akademické diskusi o nejnovějším vývoji v jejich oblastech studia.

Hlavními přednášejícími budou Dr. Kate Arnold z University v St Andrews a prof. Thomas Bugnyar z Vídeňské univerzity.

Registrace je zdarma!

Odkaz: https://escbc2017.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/escbc2017/

Kontakt: behave.cog2017@gmail.com

 

 

Back To Top