skip to Main Content

Aktuality

Seminář Katedry zoologie

17. 4. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Kristýna Švehlová: Porod a s ním spojené praktiky v kross-kulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu Dagmar Hucková:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 17. 4. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Vladimír Košťál (ENTÚ AVČR): „On the association between physiological thermal limits and geographic limits of insect distribution“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

10. 4. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Ivana Maršíková: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých Marika Davídková: Reakce krkavce velkého (Corvus corax) na…

Celá zpráva...

Manželství a ekologie lidských společností

Podoba manželství se napříč rozmanitými lidskými společnostmi značně liší. Nejčastěji to funguje tak, že ve společnosti je dovolena polygynie, čili mnohoženství, ale většina manželství je ve skutečnosti monogamních, tedy jeden…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

3. 4. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Vanda Frnková: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And Jan Ježek: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania,…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 3. 4. 2019, 13:00 (!), Kokomo místnost (bývalá knihovna) Jan Šobotník (Česká zemědělská univerzita v Praze): „Evolution of defensive strategies of termites“ Od 17:00 promítání dokumentu ČT "Svět podle…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

27. 3. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Pavlína Hájková: Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus Pavlína Petrásková:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 27. 3. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Joel James Brown (Katedra zoologie PřF JU): „Practise before conference talk“

Celá zpráva...

Jak pestřenky navštěvují květy na loukách v Blanském lese

Pestřenky, pestře zbarvené mouchy z čeledi pestřenkovitých, patří k nejhojnějším a také nejvýznamnějším opylovačům. Oproti včelám mají sice pestřenky a další opylovači z dvoukřídlého hmyzu méně pozornosti veřejnosti i vědců, v počtu návštěv květů…

Celá zpráva...

Seminář katedry zoologie

20. 3. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Dragomir Damnjanovic: Community ecology and genetics of bird – parasite interactions Odborný seminář (15:00-16:30): Martin Volf (German Centre for Integrative Biodiversity…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 20. 3. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Hernani Oliveira (Katedra ekologie PřF UK): „The use of bats as a model system for diet studies “

Celá zpráva...

AOPK hledá statistika

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky hledá pracovníka na pozici biostatistik-analytik. Více informací

Celá zpráva...
Back To Top