skip to Main Content

Aktuality

Ovlivňuje kondice dravce účinnost výstražného zbarvení kořisti?

Dravci se snaží ulovit kořist a kořist by se zase moc ráda tomuto osudu vyhnula. Živočichové, kteří v přírodě hrají roli kořisti, mají k dispozici různé triky, s jejichž pomocí zvyšují své šance.…

Celá zpráva...

Speciální číslo časopisu o slunéčku východním

Skupina vědců sdružená v pracovní skupině pro výzkum exotických nepřátel škůdců při IOBC sestavila číslo časopisu BioControl věnované ekologii invazního slunéčka východního (Harmonia axyridis). Z dvanácti článků se Češi podíleli na pěti,…

Celá zpráva...

Ptačí stezka u jaderné elektrárny Temelín

V minulém roce prováděli doktorandi katedry zoologie průzkum výskytu motýlů a ptáků kolem informačního centra Jaderné elektrárny Temelín. Na základě výsledků monitoringu zpřístupnila elektrárna ve středu 14.6.2017 unikátní naučnou stezku se…

Celá zpráva...

Evoluce východoafrických pískomilů osvětluje historii zdejší savany

Pískomilové rodu Gerbilliscus jsou drobní myšovití hlodavci, kteří běžně obývají savany, tedy převážně travnatou vegetaci subsaharské Afriky. Východní část areálu těchto roztomilých pískomilů ve východní Africe osídlily čtyři druhy. Radim…

Celá zpráva...

Hledá se přírodovědec na pozici botanik a zoolog

Botanik/zemědělec a zoolog/zemědělec jsou třeba na AOPK ČR, Správu chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (Mariánské Lázně). Nabízíme zajímavou a tvůrčí práci – mapování a monitoring druhů, krajinotvorná opatření, péče o…

Celá zpráva...

Falešné housenky odhalily místa, kde jim hrozí největší predace

Je dobře známo, že tropické oblasti v blízkosti rovníku mají mnohem více druhů než oblasti blíže pólům. Publikace prestižním časopise v Science řeší otázku toho, jestli i vzájemné vazby mezi…

Celá zpráva...

Jak vymírali velcí a malí savci na konci pleistocénu?

Na konci nejmladší doby ledové, tedy na přechodu mezi obdobím pleistocénu a holocénu před 12 až 10,5 tisíci let, vymřela celá řada druhů savců. Odborníci se již dlouhou dobu zabývají…

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2016/2017

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2016/2017.

Celá zpráva...

The student conference in summer semester 2016/2017

The student conference will take place in the lecture room B3 (lecture room of prof. Veselovsky) on 19th May 2017. The presentation (in English) should have the form of a…

Celá zpráva...

Zánik symbiózy mravenců a rostlin ve vyšších nadmořských výškách

V tropických oblastech mnoho rostlin profituje z poskytování potravy a přístřeší svým mravenčím "partnerům", kteří je za to chrání před býložravým hmyzem. Není ale mnoho známo o tom, jak může…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

3. 5. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Robert Tropek: Pollination networks along an altudinal gradient of Mt. Cameroon: Project introduction

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

26. 4. 2017, 15.00, Veselovského posluchárna (B3) Pavel Jedlička (ÚOCHB Praha): Tracking major endocrine regulatory pathways along queen's life cycle in the buff-tailed bumblebee, Bombus terrestris

Celá zpráva...
Back To Top