skip to Main Content

Aktuality

Terénní praxe IV – zoologická část

Ve dnech 24.-28.8.2020 proběhla terénní praxe do oblasti Kolínska a Kutnohorska, kde probíhala demonstrace různých druhů živočichů, studenti se dozvěděli mnohé o jejich ekologii a ochraně. Kurz probíhal pod vedením…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Ľuboše Hrivniaka

Obhajoba disertační práce Mgr. Ľuboše Hrivniaka „Diversity and speciation of mayflies (Ephemeroptera) from the Caucasus and adjacent areas“ se koná dne 1. září 2020 od 14.00 hodin v posluchárně B3…

Celá zpráva...

Jaké ovzduší panuje v norách podzemních savců?

Podzemní savci žijí v prostředí, které je pro nás do značné míry cizí. Pokud chceme pochopit jejich fyziiologii a způsob života, je nutné nejprve zdokumentovat podmínky, v nichž tito tvorové…

Celá zpráva...

Osobnostní rysy tamarínů a kosmanů

Osobnostní rysy lidí i zvířat vyjadřují jejich konkrétní nastavení chování, emocí i myšlení. Vše nasvědčuje tomu, že jednotlivé druhy živočichů mají své typy osobností, které se více či méně podobají…

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2019/2020

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2019/2020.

Celá zpráva...

Nálezy pravěkých domů a sociální uspořádání tehdejších společností

V lidských společnostech je velmi důležité, kde budou manželé bydlet po svatbě. Existuje pro to soubor pravidel, která ve svém důsledku významně ovlivňují sociální organizaci. V moderních západních společnostech, ve kterých zásadní…

Celá zpráva...

Nabídka zaměstnání pro absloventy PřF

Společnost i2L Research Europe s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Projektový vedoucí/Study Director a Laborant/ka – Technik/Technička. Předpokládaný termín pohovorů s vybranými uchazeči je první polovina července 2020.

Celá zpráva...

Volná místa v Zoo Praha

Zoo Praha vyhlašuje výběrové řízení na pozice Kurátor chovu savců, Kurátor chovu bezobratlých a Zoolog - populační biolog. Životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu: personalni@zoopraha.cz.  

Celá zpráva...

Seminář doktorských studentů Katedry zoologie

Čtvrtek 25. 6., od 10.00 a 13.00, posluchárna B2 10.00 Sara Fernández Garzón: Ants diversity along a latitudinal gradient and their role in top-down control Karolína Hrubá: Pollination systems and…

Celá zpráva...

Seminář bakalářských a magisterských studentů Katedry zoologie

Středa 24. 6., 13.00, Veselovského posluchárna (B3) Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli Michela Helclová: Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva…

Celá zpráva...

Studentská konference v letním semestru 2019/20

22. 6. 2020, posluchárna C2 čas přednášející název přednášky 12.55-13.00 Introduction 13.00-13.20 Lucie Ambrožová The effect of long-time use of ivermectin on temperate dung beetles 13.20-13.40 Martin Libra Elevational gradient…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce MSc. Carlo Seifert

Obhajoba disertační práce MSc. Carlo Seifert „Ecological factors affecting the structure, diversity, and specialisation of caterpillar communities in forest ecosystems“ se koná dne 19. června 2020 od 15.00 hodin v…

Celá zpráva...
Back To Top