skip to Main Content

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2012/2021

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2020/2021.

Back To Top