skip to Main Content

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2022/2023

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2022/2023.

Back To Top