skip to Main Content

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v ZS 2021/2022

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v zimním semestru 2021/2022.

Back To Top