skip to Main Content

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v ZS 2022/2023

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v zimním semestru 2022/2023.

Back To Top