skip to Main Content

Co odhalila molekulární fylogeneze pravých slunéček?

BMC Evolutionary Biology; DOI: 10.1186/s12862-017-1002-3

Takzvaná pravá slunéčka, což jsou zástupci tribu Coccinellini, podskupiny čeledi slunéčkovitých, představují poměrně velká slunéčka s velmi rozmanitým vzhledem i způsobem života. Mnoho těchto slunéček, například slunéčko sedmitečné, se živí mšicemi, ale zdaleka ne všechna. Některá z nich se živí malými plošticemi, merami, třásněnkami, ale i larvami brouků nebo motýlů, pylem, sporami hub, a někdy dokonce rostlinnými pletivy. Některá z těchto slunéček jsou významná v biologickém boji proti škůdcům, jiná se šíří jako invazní druhy. Přesto doposud nebylo známo mnoho o jejich evoluční historii a fylogenetických vztazích.

Oldřich Nedvěd z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se stal členem mezinárodního vědeckého týmu, který vypracoval zatím nejúplnější fylogenetickou analýzu slunéček tribu Coccinellini. Ve své analýze, která byla založena na třech jaderných a jednom mitochondriálním genu, zahrnuli celkem 38 druhů slunéček, která reprezentují všechny hlavní skupiny tribu. Z fylogenetické analýzy pak mohli vyčíst, jaké znaky těchto slunéček jsou původní, a které jsou naopak odvozené a vznikly později během historie tribu Coccinellini.

Z výsledků fylogenetické analýzy vyplývá, že první pravá slunéčka byla dravá a jejich potravou byly mšice. Dravý způsob života zřejmě slunéčkům umožnil relativně snadno změnit jídelníček a specializovat se na odlišnou stravu, v extrémních případech až na pojídání hub nebo rostlin. Dospělá slunéčka, která se živí mšicemi, totiž mohou přežívat nepříznivá období díky pojídání pylu nebo nektaru z květů rostlin. Vědci také zjistili, že původní taxonomická klasifikace pravých slunéček byla ovlivněna morfologickou podobností druhů, které si ve skutečnosti nejsou blízce příbuzné.

Escalona, H. E., Zwick, A., Li, H. S., Li, J., Wang, X., Pang, H.,Hartley, D., Jermiin, L.S., Nedvěd, O., Misof, B., Niehuis, O., Ślipiński, A., & Tomaszewska, W. (2017). Molecular phylogeny reveals food plasticity in the evolution of true ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae: Coccinellini). BMC Evolutionary Biology17(1), 151. https://bmcevolbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12862-017-1002-3

Back To Top