skip to Main Content

Dvojitá infekce nevadí invazním slunéčkům

Mortalita domácího slunéčka po infekci dvěma druhy hub významně stoupá v porovnání s invazním slunéčkem. PeerJ https://doi.org/10.7717/peerj.10110

Slunéčko východní, Harmonia axyridis, je jedním z nejhorších invazních organismů. Na nově osídlených kontinentech potlačuje původní druhy slunéček a též kontaminuje hrozny pro výrobu vína. Ačkoli první roky po invazi do Evropy i Ameriky odolávalo houbovým infekcím napadajícím místní druhy hmyzu, později se u něj rozšířila drobná houba Hesperomyces virescens. Danny Haelewaters z katedry zoologie PřF JU společně s kolegy ze Spojených států, Německa a Nizozemí zkoumali vliv infekce parazitickými houbičkami na přežívání americké populace invazního slunéčka východního a původního amerického slunéčka černé vé (Olla v-nigrum). A to jednak úroveň mortality po infekci jednou z vřeckovýtrusných hub, jednak po současné infekci dvěma druhy hub, zmíněnou H. virescens a jednou z dvojice Beauveria bassiana a Metarhizium brunneum, což jsou mikroorganismy rozšířené mezi brouky v přírodě i používané v zemědělství proti škůdcům.

Infekce jedním druhem houby způsobovala u obou druhů slunéček asi 30-50% mortalitu. Ale zatímco u invazního s. východního zůstala mortalita po infekci dvěma druhy hub podobná, okolo 50 %, u původního amerického s. černého vé se mortalita zvýšila na 70–90 %. Rozdílný pokles přežívání se projevil po jednom až dvou týdnech od infekce. Zjištěná vyšší odolnost invazního druhu potvrzuje v invazní ekologii známou hypotézu úniku nepřátelům (Enemy Release Hypothesis). Parazitické a patogenní organismy v novém prostředí neumějí alespoň zpočátku nový invazní druh napadat a ten má tak výhodu oproti původním příbuzným druhům. Tento typ imunity též znesnadňuje použití parazitů a patogenů pro potlačení biologických invazí.

Haelewaters D, Hiller T, Kemp EA, Van Wielink PS, Shapiro-Ilan DI, Aime MC, Nedvěd O, Pfister DH, Cottrell TE. 2020. Mortality of native and invasive ladybirds co-infected by ectoparasitic and entomopathogenic fungi. PeerJ 8: e10110. http://doi.org/10.7717/peerj.10110

Back To Top