skip to Main Content

Ekologické semináře na Katedře botaniky PřF JU v ZS 2017/18

Ekologické semináře  na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v zimním semestru 2017/18. Program ke stažení.

Pozor, změna místa konání semináře! Pro velký počet zájemců se místo konání Ekologických seminářů přesouvá do posluchárny B1 (Branišovská 1760).

Back To Top