skip to Main Content

Etologicky zaměřený mezi-univerzitní seminář

Etologicky zaměřený mezi-univerzitní seminář proběhne na terénní stanici ÚBO AV ČR Mohelno ve dnech 7.4. – 9. 4 2017.

Tento rozšířený mezi-univerzitní seminář navazuje na dlouholetou tradici společných seminářů ke studentským pracím kateder zoologie PřF UK a PřF JU, přičemž by organizátoři rádi pozvali na toto setkání, také studenty a jejich školitele z přírodovědeckých fakult v Brně a Olomouci. Rádi bychom také, aby našemu setkání dominovala neformální diskusní atmosféra, a proto by prezentace měly být maximálně patnáctiminutové a prostor by měla dostat především učená disputace přecházející až do podoby „brainstormingu“ produkujícímu nové podnětné myšlenky.

Seminář pořádá RNDr. Eva Landová, Ph.D. a RNDr. Petra Frýdlová

Petra.Frydlova@seznam.cz (praktické a organizační informace)
evalandova@seznam.cz (odborný program, zápočty)

Back To Top