skip to Main Content

Evoluce krys rodu Stenocephalemys v Etiopii

Molecular Phylogenetics and Evolution; DOI: https://doi.org/10.1016/j.ympev.2017.09.020

Etiopská vysočina na území Etiopie, Eritrei a Somálska představuje nejrozsáhlejší soustavu horských biotopů v Africe. Územím Etiopské vysočiny prochází Velká příkopová propadlina, a také se zde často prudce mění nadmořská výška. V takto členité krajině se vyskytuje řada endemických druhů, které nabízejí zajímavé příležitosti pro výzkum evolučních procesů. Týká se to i místních hlodavců, jejichž blízce příbuzné druhy se často navzájem nápadně liší.

Mezinárodní tým badatelů, jehož členem se stal Radim Šumbera z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, prostudoval v prostředí Etiopské vysočiny evoluci krys z rodu Stenocephalemys. Během výzkumu využili genetickou databázi těchto krys, kterou tvoří 347 vzorků ze čtyř desítek lokalit. S její pomocí zkoumali relativní význam přírodního výběru, geografické izolace a křížení pro vznik nových druhů během období pleistocénu.

Fylogenetická analýza nakonec badatele přivedla k modelu, podle kterého evoluce krys rodu Stenocephalemys v Etiopii zahrnovala dva případy působení přírodního výběru při vzniku nových druhů podél gradientu nadmořské výšky, a také mnohonásobné přechody populací krys přes Velkou příkopovou propadlinu v suchých a chladných obdobích pleistocénu. Po vzniku izolovaných populací krys pak následovala křížení těchto populací, když k tomu krysy dostaly příležitost. Analýza fylogeneze a genetických vztahů umožnila badatelům vytipovat oblasti, které zasluhují větší pozornost z hlediska ochrany přírody.

Bryja, J., Kostin, D., Meheretu, Y., Šumbera, R., Bryjová, A., Kasso, M., … & Lavrenchenko, L. A. (2017). Reticulate Pleistocene evolution of Ethiopian rodent genus along remarkable altitudinal gradient. Molecular Phylogenetics and Evolution.

Back To Top