skip to Main Content

Jak ohodnotit osobnost tamarínů?

tamarín pinčí (Saguinus oedipus) © Mickey Samuni-Blank, Wikimedia Commons

Nejen lidé mají osobnost. Vědci již dlouho vědí, že také u jiných živočišných druhů živočichů se jedinci svým chováním liší a lze u nich popsat různé osobnostní typy. Tato individuální variabilita může mít dalekosáhlé ekologické a evoluční důsledky. Zvířecí osobnost také poněkud komplikuje výzkum, protože vědci pak musejí s odlišnostmi jedinců počítat, ať u takových druhů zkoumají téměř cokoliv. Není divu, že si téma osobnosti u živočichů se dnes těší velké pozornosti vědců. Na druhou stranu, samotný výzkum trpí metodologickými nedostatky, které snižují porovnatelnost výsledků různých studií.

Michaela Másílková a Martina Konečná z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích a jejich kolega Alexander Weiss z univerzity v Edinburghu se proto zaměřili právě na metodiku tohoto výzkumu na hranici etologie a psychologie. Použili k tomu drápkaté opičky tamaríny pinčí (Saguinus oedipus). Tito drobní, hmyzožraví a vysoce sociální primáti pocházejí z tropických lesů Jižní Ameriky, ale pro účely výzkumu posloužili tamaríni chovaní v pěti zoologických zahradách v Čechách a na Slovensku. Cílem práce bylo zhodnotit, jak časově náročné je ohodnotit osobnost tamarínů pozorováním jejich chování. Někteří odborníci se totiž domnívají, že tento postup ohodnocení osobnosti je příliš dlouhý.

Badatelé během výzkumu pozorovali chování 20 tamarínů po celkovou dobu 300 hodin. Nejprve v chování tamarínů hledali takové projevy chování, které jsou stabilní v čase. Poté z těchto prvků odvodili osobnosti tamarínů na základě různě dlouhé doby pozorování. Výsledky studie ukazují, že pro získání spolehlivého odhadu osobnosti tamarína je nutné pozorování jeho chování po dobu minimálně pěti až sedmi hodin, což není nijak závratně dlouho. Vše nasvědčuje tomu, že alespoň v případě tamarínů je možné odhadnout jejich osobnost za relativně krátkou a tudíž lépe zvládnutelnou dobu pozorování. Delší pozorování osobnosti tamarínů podle badatelů nemusejí vést k o nic přesnějším závěrům.

Másílková, M., Weiss, A., & Konečná, M. (2018). How long does it take? Reliable personality assessment based on common behaviour in cotton-top tamarins (Saguinus oedipus). Behavioural processes, 157, 59-67.

Back To Top