skip to Main Content

Jak pestřenky navštěvují květy na loukách v Blanském lese

pestřenka psaná (Sphaerophoria skripta) © Hans Hillewaert, Wikimedia Commons

Pestřenky, pestře zbarvené mouchy z čeledi pestřenkovitých, patří k nejhojnějším a také nejvýznamnějším opylovačům. Oproti včelám mají sice pestřenky a další opylovači z dvoukřídlého hmyzu méně pozornosti veřejnosti i vědců, v počtu návštěv květů se jim ale často vyrovnají a v některých typech prostředí, například ve velkých nadmořských výškách, dokonce převládají. Odborníci většinou považují pestřenky za nevybíravé opylovače, ale podle některých studií dávají pestřenky přednost určitým barvám květů a na jejich schopnost konzumovat nektar má vliv tvar květů. V poslední době se pestřenky zkoumají častěji, stále ale víme málo například o tom, jak navštěvují květy v rámci celého společenstva.

Doktorandi z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích Paolo Biella a Asma Akter se svými kolegy studovali návštěvy květů na louce opylovači. Těmito opylovači bylo druhově bohaté společenstvo pestřenek a jejich příbuzných. Výzkum proběhl v létě 2015 v CHKO Blanský les, na území o rozloze přibližně 2 kilometry čtvereční, které se nachází v blízkosti NPR Vyšenské kopce u Českého Krumlova. Mezi nejpočetnější druhy kvetoucích rostlin studovaného území patří chrpa čekánek, svízel povázka, svízel syřišťový, řepík lékařský a mrkev obecná.

Pozorování ukázala, že se různé druhy pestřenek liší ve stupni specializace na opylované rostliny. Relativní četnost návštěv květů narůstala s výškou opylovaných rostlin. U malých druhů pestřenek také narůstala četnost návštěv s velikostí květenství rostlin. Dále vyšlo najevo, že pestřenky dávají přednost květům určité barvy, přičemž jednotlivé skupiny se liší svými barevnými preferencemi. Pestřenky podčeledi Eristalinae mají v největší oblibě bílé květy. Pestřenky podčeledi Pipizinae navštěvují hlavně bílé a žluté květy, zatímco pestřenky podčeledi Syrphinae na barvu květů nehledí.

Klecka, J., Hadrava, J., Biella, P., & Akter, A. (2018). Flower visitation by hoverflies (Diptera: Syrphidae) in a temperate plant-pollinator network. PeerJ6, e6025.

Back To Top